شک نکن

رایانه ، علمی ، ادبی ، داستان ، شعر ، ترفندها و....

راهنمای حل جدول حرف آ

سلام

سایر حروف

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش

ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی

نظرات شما  نظرات شما

راهنمای حل جدول حرف آ

آباد کننده: عامر.
آباد و برقرار: دایر.
آباد کننده: عامر.
آبادی: ده - روستا- قریه- قصبه.                
آبادی میان ریگستان: واحه.
آبار: چاه ها.
آباژور: حباب چراغ- سایبان- آفتابگردان- فروتاب.
آب اسفرزه: لعاب.
آب انبار قدیمی قزوین: سردار.
آبباز : غواص- شناگر.
آب بسته: یخ.    
آب بسیار: عرن.
آب بند: سد.
آب بینی: خل- خیل.
آب ترکی: سو.
آب تنی: شنا.
آبجی: خواهر- همشیره.
آبچین: هوله- رومال.
آبخست: جزیره.
آبخوری: لیوان.
آبدار: تر- خیس.
آبدان: حوض- آبگیر- آب انبار.
آبدزدک: سرنگ.
آب دهان: پف نم- خدو- تف- تفو- خیو- بزاق.
آب دیده: اشک چشم- سرشک.
آبدیده و تر: نمدار- خیس.
آبراهه یباریک: کانال.          
 براه کوچک کنار حوض: پاشویه.
آبراهه: مجرای آب- آبراه- راه آب.
آبرسان: سقا.
آبرو: نیکنامی- اعتبار- شرف- ارج- قدر- حرمت.
آبرو باخته: رسوا.
آب روستایی: او.
آبرون: نام گلی که در فارسی همیشه بهار گویند.
آب ریز: ناودان.
آبزی بزرگ: نهنگ.
آب زیر کاه: کنایه از آدم زرنگ و تودار.
آبزی درودگری: اره ماهی.
آباژور: آفتابگردان- سایبان- حباب چراغ.
آبسال: باغ - بوستان.
آبستن: باردار- آبسته- حامله.
آبسه: دمل- ماده.
آبشار توی حلقه در بستکبال: دانکینگ.     
آبشار کوچک: شرشره.
آبشاری در ایلام: سرطاف.
آبشاری در لرستان: وارک.
آبشاری در کاشان: نیاسر.
آبشاری در گرگان: زیارت.
آبشتن: نهفتن- پنهان کردن.
آبشخور: قسمت- بهره- نصیب- روزی.

سایر حروف
الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی.

+