شک نکن

رایانه ، علمی ، ادبی ، داستان ، شعر ، ترفندها و....

مومن واقعی

نشانه های مومن واقعی :

 

مومن واقعی دانش و شکیبایی را با هم به کار می برد ، با مردم آمیزش دارد تا دانش او زیاد شود .

 

 مومن وسیله معاش خود را از راه پاکیزه و شایسته فراهم می کند . اگر در مقام پرسش بر می آید ، منظورش فهمیدن است . سکوت را اختیار می کند تا از لغزش ها سالم بماند .

 

از زورگویی و نادانی و دروغ می پرهیزد و خود را از این ناشایستگی ها بر کنار می دارد .

 

 پرده کسی را نمی درد [ آبروی کسی را به خطر نمی اندارد ] راز کسی را بر ملا نمی سازد و در اسرار مردم امین است . امانت دار است .

 

از کمک با یاران خود کوتاهی نمی کند . اگر از کسی خوبی دید از آن یاد می کند [ و سپاسگزار است ] .

 

 بسیار بخشنده است بی آنکه اسرافگر باشد و زیاده روی کند .

 نسبت به در ماندگان بسیار مهربان و دلسوز است . در هر مشکلی می توان به یاری او دل بست .

 

Signs of a faithful believer :

 

The faithful believer mixes conscience with patience in his behaviour . He communicates with people in order to increase his knowledge .

 

 He earns his livelihood in an honorable manner . He asks everybody to increase his knowledge and keeps silent to avoid mistakes .

 

 He avoids coercion ,

 ignorance , lies and keeps always himself from evils .

 

He does not divulge the secret of others .

  He does not inquire into the secret affairs which does not concern him . He is honest and is trustworthy .

 

He helps those who have helped him . If any person does good to him he remembers it and he is grateful to the doer .

 

 He is generous , without prodigality and wastings .

 

 

He is kind and compassionate to the poor and weak persons , and anyone could expect his help in the difficulties .

 

 

  
نویسنده : عماد موسوی ; ساعت ٢:٥٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳۸۸/٥/٢٥
تگ ها :