شک نکن

رایانه ، علمی ، ادبی ، داستان ، شعر ، ترفندها و....

شغلهای آینده و کارکردن در آینده

روندهای امروز چگونه به شغلهای آینده شکل میبخشند
نوشتاری که در پیش رو دارید، بخش دوم از ویژ ه نام هی شغ لهای آینده است که درنشریه ی فیوچریست نوامبر و دسامبر ۲۰۰۵ به چاپ رسیده است.
جان ا ی. چلنجر، نویسند ه ی مقاله، مدیرعامل شرکت کاریابی جهانی "چلنجر، گری، و کریسمس" است و از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۲ عضو کمیته ی منابع انسانی بانک مرکزی دولت فدرال بوده است. او در این مقاله ده شغل را از میان بهترین مشاغلی که در اثر روندهای جهانی شدن،

سا ل خوردگی جمعیت، و روندهای فناوری و جامعه، ایجاد می شوند معرفی می کند، مشاغلی هم چون مدیر روابط بوم شناختی، مشاور بازنشستگی ، و هماهنگ کننده ی تامین از بیرون مرزها.
محیط های کاری پیوسته در حال تغییرند. در طول پنجاه سال گذشته، ما شاهد دگرگونیهای بنیادی در محیط کار، روش کار، و زمان آن بوده ایم. این تغییرات، بیش از همه در عناوین شغلی قابل مشاهده است.
در دهه ی گذشته ، یا کمی پس و پیش ، عصر اقتصادی جدید یعنی "دا تکام " را تجربه کردیم که عناوین شغلی فراوانی را به همراه آورد. این عناوین ، شیوه ی نوینی از مدیریت را بازمی تابانند که کسب وکارهای مخاطره آمیز در پی ایجاد آن بودند ، عنوا نهای منحصربه فردی مانند تخیلگر (کسی که ایده هایی برای طراحی محصولات جدید، به گروه طراحی می دهد)، پیک ایده (کسی که ایده های مختلف مهندسان، طراحان، و مشتریان را می شنود و آن ها را با دیگران در میان می گذارد )، و سرپرست تصویر اولیه (سرپرست کسانی که با مستقیماً با مشتری در تماس اند و نحوه ی برخوردشان با مشتری تاثیر زیادی روی برداشت او از شرکت دارد ). این عناوین معمولاً جزء مقاله ها و آگهی های اصلی "فست کمپانی" بودند، نشریه ای که به رویدادهای اقتصاد نو می پردازد. بعضی دیگر از عناوین شغلی باب روز که در سال های اخیر پدیدار شده اند عبارتند از مدیر اطلاعات ، مهندس هسته ی اصلی (در طراحی نرم افزارهای سیستم عامل)، و متخصص امنیت شبکه. همچنا نکه روندهای گوناگون دورنمای محیط کار را تغییر میدهند، عنوا نهای شغلی نیز طی ۲۰ سال آینده تکامل می یابند. روندهای فناوری، اجتماعی، جمعیت شناسی، و اقتصادی مهم ترین روندهایی هستند که عنوان های شغلی آینده را می سازند.
www.iranasef.org

  
نویسنده : عماد موسوی ; ساعت ٧:٠٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳۸۸/۱٢/٢٠
تگ ها : شغل ها