شک نکن

رایانه ، علمی ، ادبی ، داستان ، شعر ، ترفندها و....

نمونه سوالات دروس مهندسی برق و کامپیوتر و ...

سلام

در این پست نمونه سوالات دانشکده برق - رایانه و فنآوری اطلاعات دانشگاه آزاد قزوین نمایش

داده شده است . امید است که مفید واقع گردد.

 

برای مشاهده به ادامه ی مطلب بروید ...


 

نام درس

نام استاد

 

الکترونیک نوری

صدر

 

الکترونیک 1

کعبی

 

الکترونیک 1

شاه حسینی

 

الکترونیک 1

نصر آبلدی

 

الکترونیک 1

جعفری

 

الکترونیک 2

جعفری

 

الکترونیک 2

میر حسینی

 

الکترونیک 2

شاه حسینی

 

الکترونیک 2

جاودان

 

الکترونیک 2

نصر آبلدی

 

الکترونیک3

نصر آبلدی

 

الکترونیک3

میر حسینی

 

الکترونیکدیجیتال

جوادی

 

الکترو مغناطیس

حاتم زاده

 

الکترومغناطیس

نصیری

 

الگوریتمهای موازی

میبدی

 

اتوماسیون در تولید

حاله

 

آشنایی با سییتم عامل

کرسفی

 

آشنایی با سییتم عامل

سجودی

 

اندازه گیری الکتریکی

زبردست

 

اندازه گیری الکتریکی

ورهام

 

اصول سیستم های شبکه

کرسفی

 

اصول شبکه

رستمی

 

اصول طراحی کامپایلر

شاپوری

 

اصول طراحی کامپایلر

معصومی

 

اصول طراحی پایگاه داده

معصومی

 

اصول طراحی پایگاه داده

محمودی

 

اصول طراحی سیستم عامل

جهانیان

 

برنامه نویسی کامپیوتر

مهندسی

 

برنامه سازی پیشرفته

فهیمی مقدم

 

برنامه نویسی پیشرفته

حسین آبادی

 

برنامه نویسی پیشرفته

برومند نیا

 

برنامه نویسی

حاج ابوطالبی

 

برنامه سازی 1

صدری

 

برنامه سازی 2

میرشجاعی

 

برنامه سازی 2

گیلانیان

 

برنامه سازی پیشرفته

بهراد

 

برنامه سازی پیشرفته

حاج ابوطالبی

 

برنامه سازی وب

کشفی

 

بررسی سیستم قدرت 1

حسن زاده

 

بررسی سیستم قدرت 1

نبوی

 

بینایی ماشین

محمودی

 

پردازش تکاملی

عبادزاده

 

پردازنده شبکه ای

حسین آبادی

 

پایگاه داده

کیوان پور

 

پایگاه داده

علی اکبر پور - خواجه وند

 

پایگاه داده پیشرفته

محمودی

 

تجزیه و تحلیل سیستمها

بخشی

 

تجزیه و تحلیل سیستمها

شاه منصوریان

 

تکنیک پالس

 

 

تجارت الکترونیک

عباسی

 

تحقیق در عملیات

 

 

جبر خطی

فخاریان

 

زبان تخصصی

ایروانی

 

زبان تخصصی

شاکری

 

زبان تخصصی

نصیری

 

زبان تخصصی

صدر

 

زبان ماشین و اسمبلی

علی اکبر پور

 

زبان ماشین و اسمبلی

کرسفی

 

زبان ماشین و اسمبلی

رستمی

 

رباتیک پیشرفته

حبیب نژاد

 

ریاضیات گسسته

شاکری

 

ریاضی مهندسی

گروه علوم پایه

 

ریاضی مهندسی پیشرفته

حبیب نژاد

 

ریز پردازنده

سرگلزایی

 

ریز پردازنده

ناصرشریف

 

ذخیره و بازیابی اطلاعات

معصومی

 

ذخیره و بازیابی اطلاعات

میرشجاعی

 

ذخیره و بازیابی اطلاعات

گیلانیان

 

ساختمان گسسته

طباطبایی

 

ساختمان گسسته

قلی زاده

 

ساختمان گسسته

قیاسی

 

ساختمان و زبان ماشین

شاکری

 

ساختمان داده

شاپوری

 

ساختمان داده

خلیقی

 

ساختمان داده

رهنمون

 

ساختمان داده

خواجه وند

 

ساختمان داده

گیلانیان

 

سیستمهای کنترل خطی

حعفری

 

سیستمهای تجاری

صدری

 

سیستمهای خبره

کنگاوری

 

سیستم های چند رسانه ای

افتخاری مقدم

 

سیستم عامل

سجودی

 

سیستم عامل

خلیقی

 

سیستم عامل

حقیقت

 

سیگنال و سیستم

ازوجی

 

شبکه های کامپیوتری

حسین آبادی

 

شبکه های کامپیوتری

جوادی

 

شبکه های کامپیوتری

برومند نیا

 

شبکه های کامپیوتری پیشرفته

فتحی

 

شبکه عصبی

رئیسی دانا

 

شیوه ارائه مطالب علمی و فنی

افتخاری

 

طراحی الگوریتم

نوراله

 

طراحی الگوریتم

سجودی

 

طراحی الگوریتم

خواجه وند

 

طراحی به کمک کامپیوتر

فخاریان

 

طراحی و تجزیه و تحلیل سیستم ها

 

 

طراحی شیئ گرا

کلانتری

 

طراحی سیستم های مطمئن

فائز

 

طراحی سیستم vlsi

جهانیان

 

طراحی زبانها

فهیمی مقدم

 

طراحی زبانها

نوراله

 

طراحی زبانها

شاپوری

 

فازی

عبادزاده

 

فیزیک الکترونیک

میرحسینی

 

فیزیک مدرن

فرهمند

 

فیزیک مدرن

نحوی

 

فنآوری اطلاعات

میرشجاعی

 

کنترل خطی

طاهری

 

کنترل خطی

فخاریان

 

کنترل خطی

شعربافی

 

کنترل صنعتی

فخاریان

 

کنترل پیشرفته

فخاریان

 

گرافیک کامپیوتری

قلی زلده

 

گرافیک کامپیوتری

قیاسی

 

مباحث ویژه 1

ملا مطلبی

 

مباحث ویژه 2

خویینی ها

 

مباحث پیشرفته

کنگاوری

 

مبانی کامپیوتر

گیلانیان

 

مبانی کامپیوتر

علی اکبرپور

 

مبانی کامپیوتر

قیاسی

 

مبانی کامپیوتر

برومند نیا

 

مبانی کامپیوتر

کرسفی

 

مبانی کامپیوتر

کشفی

 

مخابرات 1

بخشی

 

مخابرات 1

شجاع الدینی

 

ماشین های الکتریکی 1

نبوی

 

ماشین های الکتریکی 1

حسن زاده

 

ماشین های الکتریکی 2

حسن زاده

 

ماشین های الکتریکی 2

نبوی

 

مدارمنطقی

افتخاری مقدم

 

مدارمنطقی

نجیبی

 

مدارمنطقی

رستمی

 

مدارمنطقی

شاکری

 

مدارمنطقی

غلامی

 

مدارمنطقی

صدر

 

مدارمنطقی

ساجدی

 

مدارمنطقی

شجاع الدینی

 

مدارمنطقی

دوسرانیان مقدم

 

مدارمنطقی

پویان

 

مدار مخابراتی

بخشی

 

مدار الکترونیکی

دهقان

 

مدار الکتریکی 1

کعبی

 

مدار الکتریکی 1

ازوجی

 

مدار الکتریکی

دهقان

 

مدار الکتریکی 1

بهراد

 

مدار الکتریکی 1

شعربافی

 

مدار الکتریکی 2

بهراد

 

مدار الکتریکی 2

موسوی

 

مدار الکتریکی 2

حاتم زاده

 

مدار الکتریکی 2

شجاع الدینی

 

مدار الکتریکی 2

شهیدی

 

معماری کامپیوتر

حاج ابوطالبی

 

معماری کامپیوتر

ساجدی

 

معماری کامپیوتر

ناصرشریف

 

معماری کامپیوتر

صالح

 

معماری کامپیوتر

جهانیان

 

معماری کامپیوتر

زینالی

 

مهندسی اینترنت

رهنمون

 

مهندسی فنآوری اطلاعات 1

برادران هاشمی

 

مهندسی فنآوری اطلاعات 2

برادران هاشمی

 

مهندسی نرم افزار 1

شاپوری

 

مهندسی نرم افزار 1

غفاری

 

مهندسی نرم افزار 2

کلانتری

 

مهندسی نرم افزار 2

کیوان پور

 

مهندسی نرم افزار 2

غفاری

 

مهندسی نرم افزار 2

شاپوری

 

مستندسازی

میرشجاعی

 

مدیریت پروژه های

کارآموز

 

ماشین 1

 

 

مدیریت استرانژیک

علیپور

 

مدیریت استرانژیک

عباسی

 

مکاترونیک 1

برازنده

 

میکروپروسسور 1

پویان

 

میکروپروسسور 1

ساجدی

 

نظریه مدارهای منطقی

زینالی

 

نظریه زبانها و ماشین ها

خواجه وند

 

نظریه زبانها و ماشین ها

خلیقی

 

نظریه زبانها و ماشین ها

غفاری

 

نظریه زبانها و ماشین ها

نوراله

 

هوش مصنوعی

کنگاوری

 

هوش مصنوعی

محمودی

 

هوش مصنوعی

کیوان پور

 

هوش مصنوعی

خلیقی

 

یادگیری ماشین

شیری

 

DSP

 

 

FPGA

 

 

VHDL

نجیبی

 

MIS

شوندی

 

اقتصاد مهندسی

مانی شریفی

 

اقتصاد مهندسی

مهدی زاده

 

  
نویسنده : عماد موسوی ; ساعت ۸:٠٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳۸۸/۱٢/٢٠