شک نکن

رایانه ، علمی ، ادبی ، داستان ، شعر ، ترفندها و....

توضیحات در مورد نرم افزار اکسل

توضیحات در مورد نرم افزار اکسل

با استفاده از تنظیمات کاغذ (Page setup)، سایز کاغذ چاپ (Paper Size) را به A5 یا A3 تغییر دهید.   برگه Sheet1 را به excel تغییر نام (Rename) دهید.   دو کار پوشه به نام های Excelquiz و Book باز می باشند، برگه Sheet1 از صفحه کاری Excelquiz را در صفحه کاری Book کپی (Copy) نمائید.   محدوده خانه های C1:D10 را انتخاب (Select) نمائید.   ستون C را حذف (Delete) نمائید.   محدوده خانه های D3:L15 را از یکپارچگی (Merge) خارج کرده و به حالت اول بازگردانید.   با استفاده از Replace، کلیه اعداد 12 را با 123 جایگزین نمائید.

 

برای دیدن مطلب به ادامه مطلب بروید ...


 

 

با استفاده از تابع مناسب، حاصل جمع خانه های F4 تا F13 را در خانه f14 بدست آورید.

 

جهت چاپ را به صورت افقی (Landscape) تنظیم نمائید.

 

Sheet3 را به گونه ای تنظیم کنید که به صورت عمودی (portrait) چاپ شود.

 

بدون استفاده از توابع، در خانه E5 ابتدا خانه های C5 و B8 را در هم ضرب نموده، سپس حاصل را بر محتوای خانه E4 تقسیم کنید.

 

بدون استفاده از توابع، در خانه E5 ابتدا خانه های C5 و B8 را با هم جمع نموده، سپس خانه E4 را از حاصل جمع این دو خانه، کم کنید.

 

با استفاده از سبک پول رایج (سبک currency) واقع در نوار ابزار Formmating، فرمت عددی خانه های c3 تا c8 را تغییر دهید.

 

با استفاده از سبک درصد (سبک percent) موجود در نوار ابزار Formatting فرمت عددی خانه های c3 تا c8 را تغییر دهید.

 

عبارت موجود در خانه E5 را به حالت توپر (bold) و کج (Italic) درآورید.

 

یکی از سطرها را به دلخواه با یک کلیک انتخاب (Select) نمائید.

 

عبارت "Microsoft Office Excel 2003" را در خانه  B5  وارد نمایید.

 

با استفاده از منوی Edit، تمامی فرمت های تنظیم شده برای خانه f9 را پاک (Clear) نمائید.

 

قالب (Format) خانه‌های A6 تا B12 را بهNumber تغییر داده و آن را به گونه ای تنظیم کنید که اعداد را با 3 رقم اعشار نمایش دهد.

 

برای مقادیر داده شده یک نمودار خطی (line) با تنظیمات دلخواه رسم نمائید به طوریکه Chart Sub-type یا نوع آن Stacked Line باشد.

 

محتویات موجود در خانه d5 را در خانه e10 کپی (Copy)‌ نمائید.

 

دو کار پوشه به نام های Excelquiz و Book باز می باشند، برگه Sheet1 از صفحه کاری Excelquiz را به صفحه کاری Book منتقل (Cut) نمائید.

 

خانه های E7:G12 را از حالت ترکیب (merge) خارج نمایید.

 

محدوده خانه های غیر همجوار B6:B9 و E4:F9 را انتخاب (Select) نمائید.

 

برای داده های وارد شده، یک نمودار دایره ای (Pie) رسم نمائید به طوریکه Chart Sub-type آن Exploded pie with a 3_D باشد.

 

کل کار برگ (work sheet) را با یک کلیک انتخاب نمائید .

 

با استفاده از تنظیمات کاغذ (page setup)، حاشیه سمت چپ (Left) و راست (Right) صفحه کاری را تغییر دهید.

 

محتوای خانه D5 را به خانه F5 منتقل (Cut) نمائید.

 

با استفاده از کنترل کننده املائی (Spelling) محتوای موجود در خانه A1 را تصحیح (Change) نمائید.

 

ارتفاع (Height) سطرهای دوم تا پنجم را به 16 تغییر دهید.

 

عبارت موجود در خانه D5 را با زاویه 65 درجه (Degrees) بچرخانید.

 

در خانه C6  عبارت ©60 را وارد نمایید .

 

محتویات خانه های A1:B10 موجود در برگه Sheet1 را به خانه های G1:H10 در برگه Sheet2 منتقل (Cut) نمائید. 

 

فرمول موجود در خانه B8 را به گونه ای تغییر دهید که تمام آدرس دهی ها به صورت مطلق باشد.

 

محتوای خانه های D3:f12 را به گونه ای تنظیم کنید که ارقام با 5 رقم اعشار نمایش داده شوند. 

 

یک سرصفحه(Header) با عنوان "All classes" در ناحیه چپ (Left) صفحه ایجاد نمایید.

 

محدوده خانه های D4:F11 را به عنوان ناحیه چاپ (print Area) تنظیم نمائید.

 

مقادیر موجود در برگه Sheet2 را برش (cut) نموده و به خانه های F1:G5 از برگه Sheet1 منتقل نمائید.  

 

برای ضلع پائینی خانه E5، یک حاشیه (Border)‌ دو خطی نازک رسم نمائید.

 

نوع نمودار رسم شده را به Area از نوع Stacked Area تغییر دهید.(Chart Sub-type آن از نوع Stacked Area باشد)

 

برای ضلع سمت راست خانه B15 یک خط (Border) رسم نمائید.

 

با استفاده از تابع ، کوچکترین (min) عدد خانه های c4:c13 را در خانه c14 وارد کنید.

 

سطر جدیدی قبل از سطر 5 اضافه (Insert) نمائید.

 

ورقه Asghar را به بعد از ورقه Hasan منتقل نمائید. 

 

نحوه چاپ صفحه کاری (worksheet) را به حالت افقی (Landscape) تنظیم نمائید .

 

فرمول خانه F5 حاصل جمع سه خانه C5,D5,E5 می باشد، خانه D5 را از فرمول جمع حذف نمائید.

 

دو کار پوشه (workbook) جدید (New) ایجاد نمائید. 

 

با استفاده از تابع مناسب، میانگین (Average) اعداد وارد شده در محدوده D3:D7 را در خانه D8 محاسبه نمائید.

 

 ورقه Asghar را حذف (Delete) نمائید .

 

بزرگنمایی صفحه (Zoom) را بر روی 25% تنظیم نمایید.

 

با استفاده از تنظیمات Option در منوی Tools، رنگ شبکه خطی صفحات کاربرگ (Gridlines Colors) را تغییر دهید.

 

رنگ زبانه (Tab Color) برگه Sheet1 را به دلخواه تغییر دهید.

 

مقادیر موجود در برگه Sheet1 را به صورت صعودی (Ascending)، از کوچک به بزرگ مرتب نمائید.

 

سطر 5 را حذف (Delete) نمائید.

 

یکی از دکمه های حذف شده در نوار ابزار استاندارد ( standard ) را نمایش دهید.

 

قالب (format) شماره تلفنها و فکسهای داده شده را از حالت شماره (Number) به متن (Text) تغییر دهید. 

 

با استفاده از Format Gridlines، محدوده خطوط شبکه بندی نمودار را بین 100 تا 600 تنظیم نمائید. (Scale)‌

(Maximum) ماکزیمم= 600  (Minimum) مینیمم= 100

 

یک کار پوشه (Workbook) جدید (New) ایجاد نمائید.

 

تراز بندی محتوای خانه‌های C2 تا D10 را وسط‌چین (Center) نمائید. 

 

قالب (Format) خانه‌های X2 تا X8 را به Percentage تغییر داده و آن را به گونه ای تنظیم کنید که ارقام را به صورت صحیح و بدون نقطه اعشار (Decimal Places)‌ نمایش دهد.

 

 در خانهK6  عبارت windows xp را تایپ نمایید. 

 

در لیست ایجاد شده نام خانوادگی ali که hasani می باشد وارد نشده است ، آن را تایپ نمایید .

 

قبل از ستون Date ستون جدیدی با عنوان Age اضافه نموده و سن افراد را به ترتیب (از بالا به پایین) 20 ،19 ، 18، 17 در آن قرار دهید.

 

فایل جاری را با نام Farazma در درایو \:C ذخیره نمائید.

 

برنامه Excel را باز کنید و یک کار پوشه (WorkBook) جدید (New) ایجاد کنید.

 

با استفاده از دستور undo خانه A4 را به حالت قبل در آورید.

 

یکی از ستون های برگه جاری را به دلخواه با یک کلیک انتخاب نمائید.

 

بزرگنمایی برگه فوق را تا 300% افزایش دهید.

 

اطلاعات زیر را در خانه های مربوطه وارد نمائید.

آقای Ali Ahmadi، با 30 سال سن و متولد سال 1355

 

در خانه I8 عبارت Red، و در خانه I22 عبارت green را وارد نمائید.

 

محدوده خانه های A3 تا A7 را انتخاب (Select) نمائید.

 

محدوده خانه های غیر همجوار A1:A10 و C1:C10 و F1:F10 را انتخاب (Select) نمائید.

 

تمام خانه های سطر 15 را تنها با یک کلیک انتخاب نماید.

 

تمام خانه های ستون E را با یک کلیک انتخاب نمائید.

 

کلیه لغات Exle موجود در کاربرگ فوق را با عبارت Excel جایگزین نمائید.

 

سطر جدیدی قبل از سطر 9 اضافه (Insert) کنید.

 

ستون جدیدی قبل از ستون F اضافه (Insert) نمائید.

 

پهنای (Width) ستون E را به 5 کاهش دهید.

 

پهنای (Width) ستون C را افزایش دهید.

 

سطر 9 را انتخاب و آن را حذف (Delete) نمائید. 

 

ستون G را انتخاب و آن را حذف (Delete) نمائید.

 

مجموع خانه های مشخص شده را به ترتیب و بدون استفاده از توابع در خانه F16 محاسبه نمائید.

 

بدون استفاده از توابع، مقادیر موجود در برگه Sheet1 را به ترتیب از چپ به راست از هم کم کنید.

 

مجموع خانه های D14:D23 را با استفاده از توابع AutoSum در خانه D24 محاسبه نمائید.

 

با استفاده از توابع، در خانه F9 میانگین (Average) خانه های F4:F8 را بدست آورید.

 

داده موجود در خانه A2 را با استفاده از نوار ابزار Formatting، پررنگ (Bold) نمائید.

 

داده موجود در خانه A3 را به حالت مورب (Italic) تبدیل نمائید.

 

داده موجود در خانه A3 را زیر خط دار (UnderLine) کنید.

 

نوع فونت خانه B2 را به Verdana تغییر دهید.

 

اندازه فونت (Font Size) داده موجود در خانه j15 را به 16 تغییر دهید .

 

رنگ فونت (Color Font) داده موجود در خانه C9 را به یکی از رنگهای آبی تغییر دهید.

 

محتویات خانه F5 را به اندازه 30 درجه، تغییر جهت دهید.

 

خانه B5 را طوری تنظیم کنید که متن موجود در آن هم از نظر عمودی و هم از نظر افقی در مرکز سلول قرار گیرد.

 

رنگ زمینه (Format Walls) نمودار (chart) رسم شده را به دلخواه تغییر دهید.

 

ستون قیمت دریافتی را برای هر کتاب و با استفاده از ستون های "تعداد" و "قیمت واحد" محاسبه نمائید.

قیمت دریافتی = قیمت واحد * تعداد

 

سه کار پوشه (workbook) جدید (New) ایجاد نمائید.

 

دو کار پوشه (workbook) از کار پوشه های باز شده را ببندید.

 

بزرگنمایی صفحه (Zoom) را به 50% افزایش دهید.

 

بزرگنمایی صفحه (Zoom) را به 10% کاهش دهید. 

 

بزرگنمایی صفحه (Zoom) را به 40% کاهش دهید. 

 

بزرگنمایی صفحه (Zoom) را به 155% افزایش دهید. 

 

فایل موجود را با نام mehr.htm در درایو C ذخیره (Save) نمایید. 

 

فایل موجود را با نام amir.html در درایو C ذخیره (Save) نمایید. 

 

فایل موجود را با نام week.htm در درایو C ذخیره (Save) نمایید. 

 

در خانه E4 عدد 12012 را وارد نمایید.

 

کارکتر ویژه (Symbol) € را در خانه D12 درج (Insert) کنید.

 

اعداد موجود در خانه های W1 تا W7 را به صورت نزولی (Descending)، از بزرگ به کوچک مرتب کنید.

 

اعداد موجود در خانه های S3:S9 را به صورت صعودی (Ascending)، از کوچک به بزرگ مرتب کنید.

 

عبارات موجود در خانه های W1 تا W7 را به صورت نزولی (Descending)، از Z به A مرتب کنید.

 

عبارات موجود در خانه های S3 تا S9 را به صورت صعودی (Ascending)، از A به Z مرتب کنید.

 

عبارت موجود در خانه F10 را تا خانه F30  تکرار نمائید.(Autofill)

 

آدرس موجود در خانه F5 را به یک آدرس نسبی تبدیل نمایید.

 

آدرس موجود در خانه F5 را به یک آدرس مطلق تبدیل نمایید.

 

با استفاده از تابع Sum، مجموع اعداد داده شده را در خانه B13 محاسبه نمائید.

 

با استفاده از توابع، مجموع (Sum) اعداد داده شده را در خانه C12 محاسبه نمائید.

 

با استفاده از توابع، میانگین (Average) اعداد داده شده را در خانه C12 محاسبه نمائید.

 

با استفاده از توابع، بزرگترین (Max) عدد موجود در خانه های E13:I15 را در خانه G16 محاسبه نمائید. 

 

با استفاده از توابع، کوچکترین (Min) عدد موجود در خانه های E13:I15 را در خانه G16 محاسبه نمائید.

 

برای برگه فوق، یک پاصفحه (Right Footer) در سمت راست با عنوان Excel XP تنظیم نمائید.

 

برای برگه فوق یک سرصفحه سمت راست (Right Header)‌ با عنوان God تنظیم نمائید.

 

محدوده خانه های V5:Y11 را به عنوان ناحیه چاپ (Print Area) تنظیم نمائید. 

 

با استفاده از Format Gridlines، محدوده خطوط شبکه بندی (Scale) نمودار رسم شده را بین 200 تا 350 تنظیم نمائید.

Maximum=350 , Minimum=200

 

برگه Sheet1 را در (View) نمای Page Break Preview قرار دهید.

 

محدوده خانه های F11:H11 را با هم ترکیب (merge) کنید.

 

مقادیر موجود در ستون C را از بزرگ به کوچک و به صورت نزولی (Descending) مرتب نمائید.

 

کارکتر ویژه (Symbol)‌ § را در خانه T30 درج (Insert) کنید.

 

کارکتر ویژه (Symbol) £ را در خانه U30 درج (Insert) کنید.

 

محدوده G2:I15 را انتخاب (Select) نمائید.

 

محدوده خانه های S12:X15 را انتخاب (Select) نمائید.

 

محدوده خانه های A2:H15 و K12:P2 را انتخاب (Select) نمائید.

 

دو ستون از ستونهای صفحه کاری را به صورت کلی انتخاب (Select) نمایید.

 

سه سطر از سطرهای صفحه کاری را به صورت کلی انتخاب (Select)‌ نمایید.

 

شش سطر از سطرهای صفحه کاری را به صورت کلی انتخاب (Select) نمایید. 

 

چهار ستون از ستونهای صفحه کاری را به صورت کلی انتخاب (Select) نمایید. 

 

عبارت موجود در خانه X9 را در خانه L30 کپی (Copy) نمائید.

 

عبارت موجود در خانه Z23 را به خانه D20 منتقل (Cut) نمائید.

 

عبارت موجود در خانه H10 از برگه sheet1 را به خانه D28 از برگه sheet2 منتقل (Cut) نمائید. 

 

عبارت موجود در خانه E32 از برگه sheet1 را به خانه C28 از برگه sheet3 منتقل (Cut) نمائید. 

 

مقادیر موجود در ستون D را حذف (Delete) نمائید.(برای این کار ستون D را حذف نکنید) 

 

داده های موجود در سطر 5 را حذف (Delete) نمائید.

 

ارتفاع (Height) سطر 10 را به 26 تغییر دهید.

 

عرض (Whidth) ستون H را به 54 تغییر دهید.

 

سطر 3 را از برگه Sheet1 حذف (Delete) نمائید. 

 

ستون A را از برگه Sheet1 حذف (Delete) نمائید. 

 

محدوده خانه های D3:L15 را با هم ترکیب (Merge) کنید.

 

با استفاده از Replace، کلیه کلمات 110 موجود را با کلمه Office جایگزین کنید.

 

ستون جدیدی قبل از ستون C اضافه (Insert) نمائید.

 

علامت ضرب را از روی خانه B3 بردارید. 

 

با شروع از 1، محدوده خانه های A5:Z5 را به گونه ای تنظیم کنید که مقدار هر یک به میزان 52.5 از یکدیگر فاصله داشته باشند.(Autofill)

 

خانه های نقطه چین شده را به حالت اولیه در آورید به طوری که این خانه ها شبیه خانه های دیگر صفحه کاری شوند.

 

نحوه چاپ صفحه کاری (worksheet) را به حالت  عمودی (Portrait) تنظیم نمائید . 

 

محتوای خانه D5 را به خانه G5 منتقل (Cut)‌ نمائید.

 

در فرمول موجود در خانه h10 ، عمل تقسیم را به عمل ضرب تبدیل نمائید .

 

با استفاده از منوی View، یکی از خانه ها را به حالت نمایش سفارشی (Custom View) تنظیم نمائید.

 

نوع نمودار رسم شده را به حالت دایره ای (Pie) سه بعدی از نوع Pie with a 3D تغییر دهید.(Chart Sub-type آن Pie with a 3D باشد)

 

بدون استفاده از توابع، حقوق دریافتی هر یک از کارمندان را از طریق کم کردن ستون "مالیات بر در آمد" از ستون "حقوق" آنها محاسبه نموده و در خانه های K4 تا K7 قرار دهید. (توجه کنید که حقوق دریافتی منفی نباشد)

 

یکی از ستونها را به دلخواه با یک کلیک انتخاب (Select) نمائید.

 

مقدار موجود در خانه D10 را تا خانه D50 تکرار نمائید. (Auto fill)

 

با استفاده از Replace، کلیه کلمات ICDL QUIZ موجود را به Excel تغییر دهید.

 

در محاسبات انجام شده در خانه h10 عمل ضرب را به جمع تبدیل نمائید.

 

عبارت موجود در خانه F5 از برگه sheet1 را به خانه A5 از برگه sheet2 منتقل (Cut) نمائید.

 

فرمول موجود در خانه B5 از برگه sheet1 را به خانه B5 از برگه sheet2 منتقل (Cut) نمائید.

 

با شروع از عدد 3، محدوده A1:A50 را به گونه ای تنظیم کنید که مقادیر موجود در آنها 7 تا 7 تا اضافه شود. (Autofill) 

 

فایل book.xls موجود در درایو c را باز (open) نمائید.

 

ستون مالیات بر درآمد هر یک از کارمندان را از طریق ضرب حقوق آنها در ضریب ثابت محاسبه کرده و در خانه های G4 تا G7 قرار دهید.

 

با استفاده از توابع، میانگین (Average) اعداد داده شده را در خانه E13 محاسبه نمائید.(محدوده اعداد تابع را خانه های A1:H9 در نظر بگیرید) 

 

با استفاده از سبک ویرگول (سبک comma) فرمت عددی خانه های c3 تا c8 را تغییر دهید.

 

سه کار پوشه (workbook) از کار پوشه های باز را ببندید.

 

با استفاده از تنظیمات کاغذ (page setup)، حاشیه بالا (top) یا پائین (botton) صفحه کاری را تغییر دهید.

 

یک کار پوشه (workbook) جدید اضافه نموده، سپس یکی از کارپوشه ها را در نمای Page Break Preview قرار دهید.

 

فایل (File) جاری را به نام Book1.xls در درایو c ذخیره (save) نمایید.

 

با استفاده از تابع مناسب، بزرگترین (max) عدد در بین خانه های c4:c13 را در خانه c14 وارد کنید.

 

برای مقادیر موجود در کاربرگ فوق،‌ یک نمودار میله ای (bar) با حالت سه بعدی (clustered Bar with a 3D) رسم نمائید.(Chart Sub-type آن clustered Bar with a 3D باشد)

 

فونت (Font) خانه‌های F2 تا G9 موجود در برگه Sheet1 را به Verdena تغییر دهید.

 

محتویات خانه c5 را 60 درجه (Degrees) بچرخانید.

 

با استفاده از تابع مناسب مجموع خانه های D3:D7 را در خانه D8 محاسبه نمائید.

 

دکمه بریدن ( Cut ) را در نوار ابزار سفارشی (Cut) قرار دهید.

 

بدون استفاده از توابع مجموع خانه های A5 و A6 را در خانه A7 محاسبه نمائید.

 

بدون استفاده از توابع، در خانه C9، خانه C8 را از خانه C7 کم کنید.

 

بدون استفاده از توابع حالضرب خانه های B5 و B6 را در خانه B7 محاسبه نمائید.

 

مجموع خانه های C5,D5,E5 را در خانه F5 محاسبه نمائید. 

 

در خانه H10، ابتدا خانه های A5 و C1 را در هم ضرب نموده سپس حاصل را بر خانه B11 تقسیم کنید.

A5*C1/B11 

 

در خانه A1 خانه های  ‍C5 و E15 و H8 رادر هم ضرب نمائید.

 

در خانه H1 ابتدا خانه های C5 و E3 را جمع نموده سپس خانه D9 را از این مجموع، کم کنید.

H1=C5+E3-D9

 

قیمت کل هر کتاب را بر اساس حاصل ضرب ستون های "تعداد" و "قیمت واحد" مربوط به آن در ستون D محاسبه نمائید.

 

با استفاده از تابع مناسب مجموع ستون قیمت کل را در خانه D13 محاسبه نمائید.

 

محتویات موجود در خانه های B1:G1 را توپر (Bold) نمائید.

 

محتویات موجود در خانه های A2:A5 را مورب (Italic) نمائید. 

 

یک برگه (Sheet) جدید به نام iran به صفحه کاری (Worksheet) اضافه نمائید.

 

برگه iran را بعد از برگه Sheet3 قرار دهید.

 

بدون استفاده از توابع، حاصل تقسیم خانه های B5 بر B6 را در خانه B8 محاسبه نمائید.

 

رنگ قلم (Font Color) محتویات موجود در خانه های B1:G1 را قرمز (Red) نمائید.

 

نوار ابزار استاندارد (standard) را مخفی نمائید.

 

یکی از دکمه های موجود در نوار ابزار Formatting را به دلخواه حذف نمائید.

 

نوار ابزار استاندارد (Standard) را نمایش دهید.

 

محدوده خانه های c1:h10 را انتخاب (Select) نمائید.

 

با استفاده از تنظیمات 3D View، مقدار عمق (perspective) نمودار رسم شده را به 60 تغییر دهید.

 

با استفاده از تنظیمات 3D View، مقدار بلندی (Elevation) نمودار رسم شده را به 0 تغییر دهید.

 

عمق یا perspective نمودار رسم شده را با استفاده از تنظیمات 3D View، به 80 تغییر دهید.

 

میزان بلندی (elevation) نمودار رسم شده را به 50 تغییر دهید.(با استفاده از تنظیمات 3D View)

 

مقدار جمع کالا را برای هر کالا بر اساس فرمول داده شده، محاسبه نمائید. جمع کالا = قیمت ثابت + قیمت متغیر

 

اندازه متن (Font Size) موجود در خانه E5 را به 16 تغییر دهید.

 

متن موجود در خانه E5 را 45 درجه (Degrees) بچرخانید.

 

مقادیر موجود در خانه های c3:c9 را از کوچک به بزرگ و به صورت صعودی (Ascending) مرتب نمائید. 

 

اعداد موجود در ستون F را از بزرگ به کوچک و به صورت نزولی (Descending) مرتب نمائید. 

 

فونت (Font) محتوای موجود در خانه‌های U5:U10 را به Tahoma تغییر دهید.

 

اندازه قلم (Font Size) خانه‌های U5:U10 را به 22 تغییر دهید.

 

محتویات موجود در خانه های B1:G1 را توپر (Bold) نمائید.

 

رنگ زمینه (Fill Color) خانه های B1:G1 را به یکی از رنگهای زرد تغییر دهید. 

 

خانه های A2 تا A5 از برگه Sheet1 را مورب (Italic) نمائید.

 

عدد 25874 را در خانه T12 تایپ نمایید.

 

عبارت Execute را در خانه I4 تایپ نمائید.

 

برای برگه sheet1، سرصفحه ای (Header) تنظیم کنید که عبارت Report را در مرکز سرصفحه (Center section) نمایش دهد.

 

برای برگه sheet1، پاصفحه ای تنظیم کنید که عبارت EndReport را در مرکز پاصفحه (Center section) نمایش دهد.

 

برای برگه Sheet1، پاصفحه ای (Footer) تنظیم کنید که شماره صفحه (page) را در سمت چپ (Left) نمایش دهد.

 

برای برگه Sheet1، پاصفحه ای در سمت راست (RightFooter)‌ تنظیم کنید که زمان جاری (time) را نمایش دهد.

 

رنگ زمینه (Fill Color) خانه C5 را به یکی از رنگهای زرد تغییر دهید.

 

ترازبندی عبارت موجود در خانه C5 را وسط چین (center) نمائید.

 

رنگ پس زمینه (Fill Color) خانه های C6:C13 را به یکی از رنگهای زرد تغییر دهید.

 

رنگ متن (Font color) خانه های C6:C13 را به یکی از رنگهای آبی تغییر دهید.

 

نمای صفحه جاری را بر روی Normal تنظیم نمایید.

 

دو کار پوشه (workbook) از کار پوشه های باز شده را به دلخواه ببندید.

منبع :http://noorallahkh.blogfa.com/post-20.aspx

  
نویسنده : عماد موسوی ; ساعت ۱٢:٠٠ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۳۸٩/٩/۱۱