شک نکن

رایانه ، علمی ، ادبی ، داستان ، شعر ، ترفندها و....

مهندس کامپیوتر

برای تنوع هم شده بد نیست یک طنز ( هر چند تکراری) بخوانیم :

به نظر شما اگر شوهر آدم مهندس کامپیوتر باشه زندگی چه شکلی میشه :

شوهر: سلام،من Log in کردم.

زن: لباسی رو که صبح بهت گفتم خریدی؟


شوهر: Bad command or File name

زن: ولی من صبح بهت تاکید کرده بودم!

شوهر: Syntax Error, Abort, Retry, Cancel

زن: خوب حقوقتو چیکار کردی؟

شوهر: File in Use, Read only, Try after some Time

زن: پس حداقل کارت عابر بانکتو بده به من.

شوهر:  Access Denied

زن: می دونی، ازدواج با تو واقعا یک تصمیم اشتباه بود.

شوهر: Data Type Mismatch

زن: تو یک موجود بدرد نخور هستی.

شوهر: By Default

زن: پس حداقل بیا بریم بیرون یه چیزی بخوریم.

شوهر:  Low Disk Space , Hard Disk Full

زن: ببینم میتونی بگی نقش من تو زندگی تو چیه؟

شوهر: Unknown Virus Detected

زن: خب مادرم چی؟

شوهر: Your system Infected By Trojan !

زن: و رابطه تو با رئیست؟

شوهر: The only User with Write Permission

زن: تو اصلا منو بیشتر دوست داری یا کامپیوترتو؟

شوهر: Too Many Parameters,Windows Can Not Execute This Program !

زن: خوب پس منم میرم خونه بابام.

شوهر: ,Dont Send Error !?? Program Performed Illegal Operation, It will be Closed

زن: خوب گوشاتو بازکن، من دیگه بر نمیگردم!

شوهر: Close all Programs and Logout for another User

زن: می دونی، صحبت کردن باتو فایده نداره، من رفتم.

شوهر: Please Install New Service Pack Or Obtain New Version

  
نویسنده : عماد موسوی ; ساعت ٢:۳٥ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱٠/۱۳
تگ ها : طنز نامه ها