شک نکن

رایانه ، علمی ، ادبی ، داستان ، شعر ، ترفندها و....

آموخته ام

I have learnt …… آموخته ام

آموخته ام

 

I have learnt …… آموخته ام
چیزهای کم اهمیت را تشخیص دهم و سپس آنها رانادیده بگیرم

to identify the worthless things and then ignore them


I have learnt …… آموخته ام

که باخت در یک نبرد کوچک را به قصد برد در یک جنگ بزرگ بپذیرم

to accept a loss in a small battle in order to win a bigger battle


I have learnt …… آموخته ام

 


زندگی را از طبیعت بیاموزم ، چون بید متواضع باشم ، چون سرو ، راست قامت‌‌ ، مثل صنوبر ، صبور ، مثل بلوط مقاوم ، مثل رود ،روان ، مثل خورشید با سخاوت و مثل ابر با کرامت باشم

to learn the life from the nature, to be humble like Willow, to be tenacious like Cedar, to be patient like Spruce, to be strong like Chestnut, to be smooth like river, to be generous like sun and to have Munificence like cloud


I have learnt …… آموخته ام

که اگر مایلم پیام عشق را بشنوم ، خود نیز بایستی آن را ارسال کنم

to hear the message of love if I want, and I have to forward it as well


I have learnt …… آموخته ام

ثروتمند کسی نیست که بیشترین‌ها را دارد ، بلکه کسی است که به کمترین‌ها نیاز دارد

that a rich person is not some one who has many things but the one whose needs are less


I have learnt …… آموخته ام

دو نفر می توانند با هم به یک نقطه نگاه کنند ولی آنرا متفاوت ببنند

that two person can see the same dot, but their views are different


I have learnt …… آموخته ام
کافی نیست فقط دیگران را ببخشیم ، بلکه گاهی خود را نیز باید ببخشیم

that it is not enough just to forgive the others, some times we have to forgive ourselves as well


I have learnt …… آموخته ام

که فقط چند ثانیه طول می کشد تا زخم های عمیقی در قلب کسانی که دوستشان داریم ، ایجاد کنیم اما سال ها طول می کشد تا آن زخم ها را التیام بخشم

that it just takes a few seconds to deeply injure our beloved ones’ heart, but it takes years to cure those injuries

 

I have learnt …… آموخته ام
که دوستان خوب و واقعی ، جواهرات گرانبهایی هستند که به دست آوردن شان سخت و نگه داشتن شان سخت تر است

that true and good friends are valuable like jewelries , which finding them is very difficult and keeping them is even more difficult

 

I have learnt …… آموخته ام
که همه می خواهند روی قله کوه زندگی کنند ، اما تمام شادی ها وقتی رخ می دهند که در حال بالا رفتن از کوه هستند
that all people want to live on top of the mountain, but all the happiness is when they are climbing the mountain

  
نویسنده : عماد موسوی ; ساعت ٩:۳٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳۸۸/۳/٧