شک نکن

رایانه ، علمی ، ادبی ، داستان ، شعر ، ترفندها و....

آموخته ام ...

آموخته ام ...

آموخته ام... که تنها کسی که مرا در زندگی شاد می کند کسی است که به من می گوید: تو مرا شاد کردی.

آموخته ام... که هرگز نباید به هدیه ای از طرف کودکی، نه گفت.

آموخته ام... که همیشه برای کسی که به هیچ عنوان قادر به کمک کردنش نیستم دعا کنم.

آموخته ام... که گاهی تمام چیزهایی که یک نفر می خواهد، فقط دستی است برای گرفتن دست او، و قلبی است برای فهمیدن وی.

آموخته ام... که وقتی با کسی روبرو می شویم انتظار لبخندی جدی از سوی ما را دارد.

 آموخته ام... که زندگی دشوار است، اما من از آن سخت تر، آموخته ام بیش از آنکه دوستم بدارند دوست بدارم.

آموخته ام... که هیچ روزی از امروز با ارزش تر نیست.

 آموخته ام ... که تا زنده ام بیاموزم...

  
نویسنده : عماد موسوی ; ساعت ۱۱:٤٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳٩٠/۱۱/۱۳