شک نکن

رایانه ، علمی ، ادبی ، داستان ، شعر ، ترفندها و....

طنز تصویری - ترول 3

http://s2.picofile.com/file/7880647953/99234101284187081787.jpg


http://s3.picofile.com/file/7880648381/h251_012.jpg

 

http://s1.picofile.com/file/7880649351/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84_%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%B3.jpg

http://s3.picofile.com/file/7880650107/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84_%D9%87%D9%85%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%DA%A9%D9%87_%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B4%D9%88%D9%86_%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%84%D8%AF_%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85.jpg

http://s3.picofile.com/file/7880649886/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%B1%DA%A9%D8%A8_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86_%D8%A7%D8%B2_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA.jpg

http://s3.picofile.com/file/7880649672/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA_%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D9%82_%D8%A8%D8%B1%D9%82.jpg

http://s3.picofile.com/file/7880649458/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87.jpg

http://s2.picofile.com/file/7880650535/461cce28ebe3.jpg

http://s2.picofile.com/file/7880651284/75119026487180378835.jpg

  
نویسنده : عماد موسوی ; ساعت ۳:٢٥ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩٢/٥/۱٦