شک نکن

رایانه ، علمی ، ادبی ، داستان ، شعر ، ترفندها و....

تلاش

تلاش کنید.....

 

تلاش کنید همان گونه باشید که می گویید.

 

تلاش کنید همان گونه رفتار کنید که از دیگران انتظار دارید.

 

تلاش کنید همان گونه رفتار کنید که گرفتار عذاب وجدان نشوید.

 

تلاش کنید تا راست گویی و صداقت عادت شما شود.

 

تلاش کنید همیشه دنبال یادگیری باشید.  

 

تلاش کنید برای خوب کار کردن خوب هم استراحت کنید.  

 

تلاش کنید اگر از کسی رنجیده اید، با خود او صحبت کنید، نه پشت سر او.

 

 تلاش کنید وقتی به موفقیتی می رسید، آنهایی که در این راه به شما

 کمک کرده اند را فراموش نکنید.

 

تلاش کنید تا عهدی شکسته نشود و اگر هم می شکند ،شما نباشید.

 

تلاش کنید تا باور کنید دیگران وظیفه ای در قبال شما ندارند و

 عامل سعادت یا شقاوت هر کس خود اوست.

 

تلاش کنید قدردان لطف دیگران باشید و با رفتار و

 گفتارتان آنها را از محبت پشیمان نکنید.

 

تلاش کنید به هر چیز آنقدر بها بدهید که استحقاقش را دارد.

 

تلاش کنید دنیا را با زیبایی هایش ببینید.

 

 

 

  
نویسنده : عماد موسوی ; ساعت ۱٢:٤۸ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۳۸۸/۳/۸